• Spar 1,5 mio. l vand og omkring 55.000 kr. på 10 år ved skift af offentligt toilet til dobbelt skyl
 • Spar 146.000 l vand og 5.076 kr. om året ved at skifte til vandfrie urinaler
 • Spar 730.000 l vand og ca. 35.000 kr. på 10 år pr. offentlig håndvask ved at skifte armaturer

Vand er guld i mere end en forstand. Vand er overalt og giver liv, overlevelse og glæde, men vand er også dyrt. Så der kan spares mange penge ved at gøre en ekstra indsats for nedbringe vandforbruget.

Ovenstående er fra nogle beregningseksempler fra KeyWater. Jeres besparelser afhænger naturligvis af, hvad I allerede har iværksat. Men generelt er konklusionen, at I kan spare både vandforbrug, penge og måske tid ved at iværksætte flere vandbesparende initiativer, og de har ofte en kort tilbagebetalingstid.

Hvordan spares vand?
Ved at leve op til Green Keys kriterier i punkt 4. iværksættes en masse tiltag som sparer vand fx med dobbelt skylende toiletter, vandfrie urinaler og vandsparer på vandhaner og brusere. Det er vigtigt at holde øje med jeres nøgletal for at:

 • Vurdere hvor I bør gøre en ekstra vandbesparende indsats,
 • Overvåge om der sker pludselige stigninger i vandforbruget,
 • Se om iværksatte tiltag har den ønskede virkning.

Tip: Undersøgelse af vandflow på håndvaske og bruser
Strømmen (vandflowet) er bestemt af, hvor hurtigt vandet løber. For at undersøge vandstrømmen skal der bruges en spand og et stopur:

 • Der sættes et mærke på spanden ved eksempelvis 3 liter
 • Der åbnes nu helt for vandet
 • Spanden sættes under vandhanen/bruser samtidig med at stopuret startes
 • Når vandstanden er på niveau med mærket, stoppes uret
 • Nu er det samlede tidsforbrug registreret
 • Gang tallet, så det passer på et minut (3 l x (60 min/målt tid)= l/min)

Der findes også plastikholdere og poser, som kan bruges til at måle vandstrømmen, men som ikke altid er helt pålidelig, hvis der er megen luft i vandet.

Vandforbruget bringes ned ved at sætte en lille vandsparer på vandhaner og brusere. Det er en billig løsning, som giver hurtige resultater.

Adgang til KeyWater
Medlemmer får adgang til KeyWater, som gør det nemmere for jer at spare på vandet på en Green Key virksomhed. Guiden understøtter revisionen af kriterierne. KeyWater ønsker at sætte fokus på, hvordan en Green Key virksomheden kan spare på vandet af hensyn til både miljø og pengepungen uden at det går mærkbart udover gæsternes komfort og oplevelse. Nogle forbedringer giver mindre besparelser, men sender et vigtigt signal til gæsten, mens der ved andre forbedringer kan spørges om man har råd til at lade være med at iværksætte dem.