I Danmark smider vi over 700.000 tons mad ud hvert år . Nedbringelse af madspildet er ikke alene godt for miljøet - men er også almen sund fornuft - også sparer du penge. Den billigste råvare er den, som du aldrig køber. 

Reduceringen af madspild er et naturligt skridt i Danmarks bidrag til en bæredygtig verden, og i Green Key er det derfor et vigtigt fokusområde. En certificering hos Green Key stiller derfor krav til, at virksomheden er en aktiv del af reduceringen af madspild.    

Hvordan kan du nedbringe madspild?

Når du går på restaurant skal du vælge steder, som gør en indsats for at minimere madspild. Det kan du ofte se på stedets hjemmeside eller få en fornemmelse, når du er der. Ros dem for indsatsen, så stedet får lyst til at gøre mere. Herudover kan du:

  • Vælge fra menukortet i stedet for buffet. Der er ofte stort spild ved buffet, da det ikke kan genbruges.
  • Hvis der er buffet - kan du tage lidt af gangen og i stedet gå flere turer. Så undgår du at et bjerg på tallerken, som ender med at blive smidt ud. Maven bliver ofte hurtigere mæt end øjet. 
  • Tag maden med hjem, hvis restauranten giver dig mulighed for det. Benyt helst beholdere, som Goodiebags i stedet for en masse plastik og stanniol, som giver en anden form for miljøbelastning.

Der hjemme kan madspildet nedbringes over hele linjen – både ved indkøb, opbevaring, madlavning, servering, ved brug af rester og ved bortskaffelse.

Læs om madspild for storkøkkener...