Norwaytourist

Norske turister anser Danmark som bæredygtig, men ønsker mere

I 2020 tilkendegiver knap hver fjerde (24 %) nordmand, at de er en grøn idealist, som især vægter det grønne ved valg af rejse. Men selvom Danmark er en attraktiv destination for denne gruppe, vil de gerne have at dansk turisme gør mere på det bæredygtige område.

Danmark er en attraktiv rejsedestination for nordmændene, men ifølge en undersøgelse lavet af VisitDenmark, så bør Danmark oppe sig, når det kommer til en række bæredygtighedskrav fra de norske grønne idealister. Især på overnatningsstederne er der plads til forbedring på miljøsiden, mener netop denne gruppe af norske turister.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 8 ud af 10 undersøgte bæredygtighedsparametrene, lever Danmark ikke op til de krav som de norske grønne idealister finder vigtige på en bæredygtig feriedestination. Der hvor der er ifølge undersøgelsen er den største diskrepans imellem hvad der kræves og hvad der opleves er på overnatningsstederne. Det drejer sig i særdeleshed om hensyn til miljø og ressourceforbrug, samt muligheden for selv at agere bæredygtigt og dermed have mulighed for at sortere sit affald. Hele 62 % af de Grønne Idealister finder det vigtigt at have muligheden for at sortere deres affald på overnatningsstedet, men kun 43% oplever reelt at have muligheden for at gøre det.

Hvor ligger Danmark i forhold til nærmeste konkurrenter?

Blandt de grønne idealister mener hele 73 % at Danmark er en attraktiv rejsedestination. Det samme gør sig gældende for alle nordmænd hvor tallet ligger på 66 %. Blandt de grønne skeptikere mener kun 62 % at Danmark er en attraktiv destination. Ser man på Danmark som miljøvenligt rejsemål, så mener hele 60 % af de grønne idealister at Danmark er et miljøvenlig rejsemål, men spørg man derimod de grønne skeptikere, så er det kun 30 %, der mener det samme. Sammenlignet med de omkringliggende og konkurrerende lande, så klarer Danmark sig som destination rigtig godt, I nordmændenes øjne. Der er dog enkelt steder, som på mængden af turister, vandremuligheder og lystfisk muligheder, hvor Danmark overgås af Sverige, Finland og Norge selv.

Læs mere om undersøgelsen her...