Dutchtoursit

Bæredygtighed og miljøhensyn driver hollændernes rejsevalg mod Danmark

Mange hollandske turister har fokus på bæredygtighed og anser Danmark, som en grøn og attraktiv destination.

En VisitDenmark undersøgelse ”Holland: turisme og bæredygtighed” viser, at der er voksende tendenser i andelen af hollandske turister der anser sig selv som værende Grønne Idealister nemlig 35 % i 2020 op fra 22 % i 2019. For dem har den grønne dagsorden på destinationen høj eller meget høj grad af indflydelse på deres valg af destination. Dette er en enormt gode nyheder for alle dem, som arbejder målrettet for at gøre Danmark til en mere bæredygtig destination.

Danmark som et attraktivt rejsemål

Om hvorvidt Danmark kan leve op til de høje krav som de Grønne idealister stiller til en destination, kommer til bl.a. til udtryk i hvor attraktiv de finder destinationen. Hele 59 % af de hollandske Grønne Idealister anser Danmark for at være en attraktiv destination, hvilket må være en klar indikation på, at vi er konkurrencedygtige som miljøvenlig rejsedestination. En anden gode nyhed er, at det ikke kun er de turister, som anser sig selv som værende Grønne Idealister, der anser Danmark for at være en attraktiv destination. Hele 44 % af dem samlede hollandske befolkning ser Denmark som en attraktiv feriedestination. Både hos den brede hollandske behold og hos de grønne idealister er den andelen steget væsentligt fra 2019 til 2020.

Læs hele undersøgelsen her…