Airplane.jpg

Bæredygtige rejser efterlyses af danskerne

Et flertal af danskerne hævder, at de bekymrer sig om miljøet og de sociale forhold på rejsemålet. Men der er stadig langt fra tanke til handling.

I en ny opsigtsvækkende undersøgelse, som analysebureauet Norstat har foretaget for Verdens Skove, viser danskerne en markant interesse for at tænke bæredygtighed ind i deres ferie.

I undersøgelsen giver mere end 60 procent af danskerne udtryk for, at de gerne vil rejse bæredygtigt - og mange er endda villige til at betale ekstra.

At rejse bæredygtigt dækker over en rejseform, hvor man tager hensyn til de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold på rejsemålet. Og det er noget, danskerne er begyndt at fokusere mere på, hvilket vækker stor glæde hos Verdens Skoves talsmand, Stefan Steen Jensen:

"Verdens Skove har over en årrække arbejdet benhårdt for at placere de bæredygtige rejseprincipper centralt i danskernes bevidsthed, og vi kan med tilfredshed konstatere, at det arbejde nu bærer frugt."

Interessen mangler at udmønte sig i handling

Til trods for den store interesse beretter rejsebranchen dog, at det er så som så med efterspørgslen på rejser i den bæredygtige afdeling. Når rejsen skal bestilles, vægter danskerne nemlig stadig specielt prisen højere end bæredygtighed.

Det mener rejsebureauernes brancheforening, Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), der i mange år har arbejdet for at fremme en bæredygtig udvikling i rejsebranchen:

"Vores medlemmer oplever ikke, at kunderne efterspørger bæredygtige rejseprodukter. Når kunderne skal vælge deres ferie er det destinationen, kvaliteten og prisen, de først og fremmest fokuserer på", lyder det fra Lars Thykier, adm. direktør i DRF.

"Vi ser også, at flere af vores medlemmer nedtoner markedsføringen af deres rejser som bæredygtige – selvom nogle af dem egentlig er det."

Erhvervslivet går forrest

DRF vurderer til gengæld, at principperne om bæredygtighed har fået god grobund i erhvervslivet.

"Helt modsat det private marked er der fra de danske virksomheder en udbredt bevidsthed om, hvordan rejseaktiviteter kan have negative konsekvenser på miljøet og sociale forhold på rejsemålene. De fleste større danske virksomheder har i dag en CSR-politik, og som en naturlig konsekvens heraf vælger de også at tage et ansvar for deres rejseaktivitet," fortæller Lars Thykier og fortsætter:

"Vores forretningsrejsebureauer tilbyder og markedsfører en lang række bæredygtige produkter. Forhåbentlig vil den stigende interesse for bæredygtighed blandt virksomhederne med tiden også smitte af på de danske forbrugere."

Rejsebureau: Efterspørgslen mangler

Et af de selskaber, der netop har fokus på bæredygtige rejser, er Horisont Rejser. Og her savner man også, at danskernes interesse for bæredygtighed bliver fulgt op af handling:

"Vi har ikke oplevet øget interesse for de af vores produkter, hvor ansvarlighed indgår i rejsebeskrivelsen, og vi er aldrig blevet kontaktet af kunder, der eksplicit har givet udtryk for, at ansvarlighed er afgørende for deres valg af Horisont Rejser som rejseudbyder.

Vi håber og forventer dog, at dette vil ændre sig i fremtiden, for vores holdning er, at turisme kan have så vidtrækkende effekter på lokalsamfundene i destinationsområderne, at ansvarlighed skal tænkes ind i turismevirksomhedernes aktiviteter," udtaler Thomas Rathje, der er CSR-ansvarlig hos Horisont Rejser.

Rejsebureauerne skal være bedre til at oplyse om bæredygtighed

Hos Verdens Skove anerkender man, at rejsebranchens bæredygtige tiltag udfordres af, at danskerne tilsyneladende er meget prisbevidste, når det gælder deres rejsevalg. Samtidig påpeger Stefan Steen Jensen dog, at rejsebureauerne også har et medansvar for det gabende hul, der er mellem antallet af danskere, der interesserer sig for bæredygtighed, og antallet af solgte bæredygtige rejser:

"Bestiller du en rejse på rejsebureauers hjemmeside, så er oplysningerne om bæredygtighed minimale, og du gives sjældent bæredygtige handlemuligheder. Det er logik for perlehøns, at hvis du har en vare, du gerne vil sælge, så er du nødt til at sætte den i dit udstillingsvindue og ikke gemme den væk i et støvet hjørne på hjemmesiden", forklarer han og konstaterer:

"Den bæredygtige turisme har et enormt uforløst potentiale for at skabe positive forandringer rundt om i verden for både mennesker og miljø, men for at udløse det potentiale må både de rejsende og rejsebureauerne hæve ambitionsniveauet og sætte bæredygtigheden langt højere på dagsordenen".

Læs mere om kampagnen Grønne Fodspor her.


Fakta

• Turismen er en af de hurtigst voksende industrier i verden og bidrager til omkring ni procent af verdens samlede BNP, mens den beskæftiger omkring 260 millioner mennesker på verdensplan. (Kilde: UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighligh...)

• Antallet af turistankomster er steget voldsomt over de seneste årtier fra 277 millioner i 1980 til 528 i 1995 og 1.035 milliarder i 2012. (Kilde: UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighligh...)

• Stiller man ikke krav til rejsens bæredygtighed, risikerer man, at ens rejsepenge havner i lommerne på udenlandske investorer, mens lokalbefolkningens indtjening begrænser sig til salg af souvenirs og en beskeden løn fra de store turistområder. Ligeledes oplever rejsedestinationerne problemer med forurening, fattigdom, misbrug af kulturarv, mangel på drikkevand og ødelæggelse af unik natur.

Nøgletal fra undersøgelsen:

Danskerne vil gerne betale ekstra for at rejse mere bæredygtigt

• Over 40 % vil gerne betale ekstra for en mere bæredygtig rejse

• Heraf vil over 21% gerne betale mere end 250 kr. ekstra, mens over 11 % gerne vil betale mere end 500 kr ekstra

Danskerne vil gerne rejse mere bæredygtigt

• 65% vil gerne have at flere af deres penge bliver i lokalområdet

• 66% vil gerne forlade de store turistområder og møde lokalbefolkningen

• 71% vil gerne spise lokal mad under lokale forhold

• 52% vil gerne have, at deres hotel gør noget for det lokale miljø og klima

Danskerne ønsker, at rejsebureauerne gør mere for at sælge bæredygtige rejser

• 12% mener, at rejsebureauerne er gode til at informere om muligheden for at rejse bæredygtigt

• 9% er tilfredse med udbuddet af bæredygtige rejser

• 40% ønsker at deres rejsebureau skal have en aktiv bæredygtighedspolitik, selv hvis det begrænser hvilke destinationer, de kan tage til.