Img4

Grønt i udbud på konference-, kursus- og mødefaciliteter

Grønt i staten nye udbud på konference-, kursus- og mødefaciliteter, og i aftale Aarhus Kommune indgår for en række offentlige virksomheder på hotelovernatning i København, Aarhus og Odense

Staten har offentliggjort nyt udbud på konference-, kursus- og mødefaciliteter, og Aarhus Kommune indgår en række aftaler for en række offentlige virksomheder på hotelovernatning i København, Aarhus og Odense. I begge indgår miljø og Green Key som ønsker.

Statens udbud

Udbuddet fra Staten annonceres på www.statensindkob.dk og tirsdag den 17. september 2013 kl. 10:00 bliver der holdt et orienteringsmøde hos Moderniseringsstyrelsen om udbuddet. I materialet indgår miljø og CSR, og der er ønske om at konferencestedet opfylder miljøkriterier fra Green Key samt en række specificeret kriterier. Læs miljøkravene…

Aarhus Kommune m. fl.

Tilsvarende gælder for udbuddet for Aarhus Kommune, som indgår en række aftaler på hotelovernatning i København, Aarhus og Odense. I kravspecifikationerne står, at tilbudsgiver skal leve op til obligatoriske kriterier i henhold til den grønne nøgle. Aftalerne er gældende for: Aarhus Kommune, Odense Kommune, Esbjerg Kommune, Randers Kommune, Region Nordjylland, SamAqua, Mariager Fjord Kommune, Haderslev Kommune samt Region Syddanmark på option. Læs miljøkravene…