Mantogocoffee

Engangsservice bliver dyrere efter plastikforbud

Alternativer til produkter af engangsservice koster mere, viser ny kortlægning fra Miljøstyrelsen, og de er mere miljøvenlige end tilsvarende af plastik.

Der er i EU's direktiv om engangsplastik sat forbud mod markedsføring af fx sugerør, bestik og tallerkner af plastik. Engangsplastikprodukterne vil blive erstattet af tilsvarende produkter i andre materialer som træ, papir eller bagasse.

Det kommer til at koste mere, når spisesteder skal servere mad og drikke i engangsservice, når det kommende EU-forbud mod en række typer engangsplastik træder i kraft.

Det viser en ny kortlægning og livscyklusvurdering af de produkter, der påvirkes af EU's engangsplastikdirektiv, som COWI har gennemført for Miljøstyrelsen.

Analysen er tredelt og omfatter en markedsanalyse, en livscyklusvurdering og et nabotjek.

Stigning i priser

Markedsanalysen dækker de markedsførte mængder af de 18 produktkategorier, der er omfattet af direktivet.

Det vurderes, at forbrugere af de engangsartikler af plastik, der er omfattet af markedsføringsforbuddet, vil opleve højere priser ved et skifte til tilsvarende produkter i andre materialer.

Særligt forbrugere af sugerør og engangsservice som tallerkner og bestik forventes at opleve en prisstigning som følge af markedsføringsforbuddet, da alternativerne pt. er dyrere. For enkelte af engangsprodukterne, bl.a. sugerør af papir, vil forbrugerne opleve en dårligere funktionalitet, som sammenholdt med forventningen om øgede priser vurderes at medføre en reduktion i forbruget.

Skift i materialer er ikke dårligere for miljøet

På baggrund af markedskortlægningen blev det vurderet, at engangsplastikprodukterne vil blive erstattet af tilsvarende produkter i andre materialer som træ, papir eller bagasse.

Livscyklusvurderingen konkluderer, at der ikke vurderes øgede miljøpåvirkninger ved et skift væk fra plast, også selvom det for de fleste af alternativerne betyder, at produkterne for nuværende ikke kan genanvendes og derved typisk vil bortskaffes ved forbrænding.

Fælles for alle materialer er, at den største miljøpåvirkning sker i produktionsfasen inklusive råstofindvinding. Derfor vurderes det også, at flergangsprodukter som hovedregel vil have en mindre miljømæssig belastning.

EU's engangsplastikdirektiv har til formål at reducere mængden af engangsplast, der ender som marint affald.

Analysen findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs om indsatsen for mindre afgifter på mere miljøvenlige engangsservice på https://www.facebook.com/GroenAfgiftSortEffekt