En Green Key virksomhed skal løbende indsende dokumentation i form af miljømål, handleplaner, opgørelser, energirapporter, økologiregnskab, affaldsplaner etc. 

Hvert efterår gennemgås alle medlem af Juryen. Det interne tjek består af:

  • Gennemgang af alle kriterierne med underskrift, hvor medlemmet bekræfter, at de har gennemgået kriterierne
  • Indsendelse af miljøhandlingsplan for det kommende år og status for det eksisterende
  • Dokumentation for overholdelse af udvalgt emne. Det kan være informationsindsats, økologiprocent, nuværende rengøringsprodukter og aftale med rengøringsfirma, affaldsplan, afholdte personalemøder etc. I 2018 skulle medlemmerne indmelde deres overholdelse af økologikravene. 

Håndtering af kommentarer fra gæster og samarbejdspartnere håndteres løbende.

Kriterierne strammes løbende for at sikrer, at der fortsat er fremdrift i miljøarbejdet og at virksomheden sætter gang i nye initiativer, som kommer miljøet til gode