Alle turismevirksomheder inden for de virksomhedskategorier, som der allerede eksisterer kriterier for, såsom hoteller, vandrehjem, og konferencesteder kan søge om at få tildelt Green Key.

Selve ansøgningsprocessen

  • Virksomheden gennemgår internt kriterierne og udfylder ansøgningsskemaet.
  • Virksomheden får et konsulentbesøg, hvor kriterierne og stedet gennemgås.
  • Herefter er virksomheden i tæt dialog med sekretariatet og i fællesskab lægges en strategi for, hvordan de kriterier, som ikke opfyldes, kan opfyldes.
  • Virksomheden indsender skema elektronisk med tilhørende dokumentation, såsom miljøpolitik og -handlingsplan, energimærkning, data om rengøringsprodukter etc.
  • Når sekretariatet vurderer, at alle kriterier er på plads, udarbejdes en indstilling til Green Keys Jury, som foretager den endelige godkendelse.

Tidshorisont

Tidshorisonten for en mærkning (fra første kontakt til evt. godkendelse) varierer. Det afhænger af hvor langt virksomheder er nået i forvejen med ansøgningen, efterlevelsen af kriterierne og dokumentationen. Det trin, som er længst tidsmæssigt, er at gøre virksomheden parat til en indstilling. Selve indstillingen og evt. godkendelse tager ofte ikke lang tid.

Hent kriterierne for Green Key

Dokumentation til ansøgningen. (se til højre på pc og nedenfor på telefon og tablet)