For at blive mærket med Green Key kræver det, at virksomheden lever op til en række stramme miljøkrav. Det er Green Keys kriterier.

Der findes:

  • Obligatoriske kriterier, som skal opfyldes
  • Point kriterier, hvor 40 % af det samlede antal af pointene skal opfyldes fra 2022

Stramning fra 2022

Green Key har vedtaget en markant stramning af kriterierne, som trådte i kraft i 2022. Siden Green Key startede i Danmark for over 25 år siden har ordningen holdt sig aktuelt ved løbende at forbedre sig og hæve barren for at være med. I de senere år har der været større stramninger af kriterierne cirka hvert 5 år.

Hent de reviderede kriterier for 2022 her...

Læs: Information om og guide til arbejdet med de reviderede Green Key kriterier.

Internationale kriterier med nationale tilpasninger 

Kriterierne vedtages internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne yderligere i forhold de internationale krav. Det har Danmark gjort ved at styregruppen har godkendt de strammeste kriterier blandt Green Key landene.

Ansøg om Green Key...