GREEN KEY er en selvstændig international og frivillig mærkningsordning - som både findes i Danmark og store dele af verdenen.

Internationalt

Green Keys internationale sekretariat ligger hos FEE i København.

Miljølæreorganisationen FEE, der også står bag andre mærkningsordninger som fx Blå Flag, står for det internationale arbejde.

Den internationale styregruppe er bestyrelsen for Green Key, der udstikker retningslinjerne, procedure og godkender kriterier og er sammensat af to repræsentanter fra FEE og to fra turistbranchen, heraf den ene fra HORESTA. 

I Danmark

Sekretariatet for Green Key i Danmark ligger i HORESTA.

Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en Jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA. Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.

HORESTA er eneejer af Green Key efter Campingrådet er gået konkurs og DANHOSTEL har trådt ud af ejerskabet.

HI/Halinspektørforeningen er delsekretariat  for Green Sport Facility