Mange virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder prioriteter miljøet højt. Men hvad kan I mere gøre, hvis I allerede benytter Green Key hoteller og konferencesteder og en kantine med Det Økologiske Spisemærke. I kan søge inspiration i Green Keys kriterier.

Office

I behøver måske ikke at følge kriterierne slavisk. Lidt af gangen har også ret. Start med nogle få områder af gangen. Det kan fx være:

  • At sikre at rengøringen benytter miljømærkede produkter - og holder sig fra klor

  • At skifte til dobbeltskyllende toiletter og have sensorer på håndvaske.

  • At sørge for at belysningen er med LED og at lys slukkes automatisk eller af dine kollegaer, når der ikke er behov for det.

  • At sikre at jeres affald sorteres i så mange fraktioner som muligt fx at papir sorteres ved kontorpladserne

  • At drikke postevand fra fx kander og glas i stedet for kildevand eller vand af plastikglas 

I menuen til højre kan du få uddybende  råd.