sinaturclaus-og-kari

Sinatur er Danmarks første CO2-neutrale hotelkæde

Sinatur har brugt et anerkendt GHG-regnskab til at beregne deres CO2-aftryk, som ifølge kæden nu kan dokumentere, at de bliver Danmarks første CO2-neutrale hotelkæde.

"Man bliver jo ikke bæredygtig, bare fordi man køber danske kyllinger og dropper plastsugerøret i drinken. Med GHG-regnskabet har vi fået stor indsigt i vores aktuelle CO2 aftryk og forbedringsmulighederne, ligesom vi har fået et fakta-baseret værktøj, som gør det langt nemmere for os at tage hensyn til klimaet fremover. " fremhæver Kari Brandsgård, der er direktør for Haraldskær Sinatur Hotel & Konference.

GHG-regnskab giver indsigt i aktuelle CO2 aftryk

Med GHG-regnskab har Sinatur et værktøj, der understøtter arbejdet med at reducere Sinaturs klimaaftryk og nå helt i mål med at blive CO2-neutrale allerede i år. Og et vigtigt skridt på vejen mod at blive CO2-positve inden 2030.

Sinatur Hotel & Konference har valgt at drive hoteller på naturens præmisser og tænke bæredygtighed ind i alle beslutninger. Derfor har Sinatur som en af de første danske virksomheder fået kortlagt sin CO2 udledning efter den internationale standard Greenhouse Gas Protocol, der er anerkendt som "best practice". Processen omfatter hele værdikæden og giver et validt datagrundlag at arbejde ud fra.

Da hele verden blev corona-ramt i foråret, lukkede Sinatur Hotel & Konference selvfølgelig også ned, men fortsatte ufortrødent arbejdet med at skabe en bæredygtig konference- og hoteloplevelse. I samarbejde med rådgivningsvirksomheden BetterGreen har hotelkæden fået kortlagt sin 2019-udledning efter GHG-standarden. Det er en meget omfattende proces, hvor man i detaljer både kortlægger de udledninger, man selv har direkte indflydelse på, og dem, hvor man er afhængig af fx samarbejdspartnere. Kortlægningen er opdelt i tre grupper:

  • Scope 1, som er direkte udledninger fra energiproduktion på egne anlæg. Her er bl.a. målt på Sinaturs forbrug af diesel, benzin og naturgas samt energiproduktionen på egen vindmølle, solceller og biomasseanlæg.
  • Scope 2, som er indirekte udledninger som fx elektricitet. Her har Sinatur bl.a. målt på forbrug af el og varme.
  • Scope 3, som er andre indirekte udledninger, der primært omfatter indkøb til driften. Her har Sinatur beregnet CO2-udledning forbundet med indkøb af råvarer, mad, linnedvask, inventar og køkkenudstyr, og selv medarbejdernes kørsel til og fra arbejde indgår i regnskabet.

Samarbejde om bæredygtighed

Størstedelen af CO2 aftrykket fra Sinatur Hotel & Konference ligger i Scope 3, dvs. de indirekte udledninger i værdikæden, og her kommer Sinaturs mange samarbejdspartnere ind i billedet. Det er helt afgørende for os, at vi også  motiverer vores leverandører, hvis vi skal kunne blive CO2 positive senest i 2030, fortæller Claus Nielsen, der er direktør for Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference:

"Vi vil inspirere så mange som overhovedet muligt til at samarbejde med os om at skabe en mere bæredygtig verden. Allerede nu kommer 85 % af vores mad- og drikkevarer fra danske leverandører, og 73 % af vores affald bliver genbrugt – for eksempel bliver al vores husholdningsplast genanvendt i møbler. Det nye regnskab bliver et styringsværktøj, som også gør det nemmere at nå vores mål om 100 % genanvendelighed i 2030. "

 CO2 neutrale allerede i år

For Kari Brandgård er der især to overraskende resultater i GHG-rapporten. Det første handler om mad:

"Vi kan i høj grad spise os til et bedre klima! Mindre kød og flere grøntsager har ganske enkelt en markant positiv effekt, og når vores kokke tilbereder maden med omtanke og kærlighed, oplever vores gæster jo stadigvæk, at de bliver forkælet. Sinatur-hotellerne er grønne med solceller og egen vindmølle; men maden i restauranterne er et område, hvor vi virkelig kan mindske klimaaftrykket."

"GHG-regnskabet bliver også et vigtigt element i vores løbende dialog med gæsterne. Vi vil jo gerne inddrage dem i vores arbejde for at minimere CO2 aftrykket, og nu kan vi nemmere vise dem, hvordan de bidrager positivt, når de vælger Sinatur."

Den anden meget positive overraskelse var det faktum, at Sinatur Hotel & Konference allerede i år kan blive en CO2 neutral virksomhed.

"Derfor har vi besluttet os for to ting: For det første har vi valgt at købe offset for de resterende 5.369 tons gennem et FN-program, så vi bliver CO2 neutrale i år. Vi har fundet et projekt i Delhi, som går godt i spænd med vores mål om at blive affaldsfrie: Siden 2012 har inderne lavet affald om til grøn energi.

For det andet har vi valgt at intensivere vores indsats: Vi bruger resten af året på at strukturere data fra vores leverandører, og så har vi fuldt fokus på at minimere vores klimaaftryk i 2021 i tæt samarbejde med dem. Målet er jo at blive CO2 positive så hurtigt som muligt og senest i 2030," slutter Kari Brandsgård.

På billedet ses Kari Brandsgård og Claus Nielsen, som er direktør for henholdsvis Sinatur Haraldskær og Frederiksdal.