opslagnyeaffaldspiktogrammerglas

Benniksgaard Hotel skal sortere affald i 10 spande ligesom private husstande

Fra overgangen til 2023 er kravene til virksomheders affaldssortering blevet skærpet, så de nu skal leve op til samme kriterier, som mange private allerede gør. Men en del af sorteringsarbejdet kan efter alt at dømme klares bedre på anden vis ifølge en ekspert.

Januar er som regel stille på Benniksgaard Hotel ved Gråsten, hvor der er lukket ned i årets første måned. Men i år har den sønderjyske hotelindehaver Mads Friis alligevel travlt, skriver JV.dk.

Fra nytåret er det nemlig blevet et krav, at virksomheder og arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter de samme kriterier, som allerede gælder for mange private husstande. Og det medfører alt andet lige flere ændringer i praksissen på hotellet.

”Ja, vi skal jo nok i hvert fald have købt nogle flere containere til de forskellige affaldstyper. Vi bliver da udfordret,” siger Mads Friis og erkender, at han endnu ikke har sat sig grundigt ind i de nye krav.

Opfylder en virksomhed ikke kravene, risikerer den en bøde fra kommunen, som er tilsynsmyndighed på området og står for at beslutte, hvordan virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, skal sanktioneres. De nye regler på området er sat i søen for at opnå en større grad af genanvendelse og kommer i forlængelse af en politisk aftale om cirkulær økonomi fra 2020.

Læs hele historien her.