Green Key 20 years

Fejring af Green Key 20 år jubilæum på Vejlsøhus

Vejlsøhus, som har haft Green Key i omkring 20 år, var vært for fejringen af Green Keys 20 års jubilæum.

Børn fra Granly Børnehave startede jubilæet med at synge fødselsdag- og Grønt Flag sang. Herefter bød hotelchef fra Vejlsøhus gæsterne velkommen og fortalte om stedets miljøarbejde med etablering af bl.a. LED-lys, systemer til varme- og energi kontrol.

Vejlsøhus, som har haft Green Key i omkring 20 år, var vært for fejringen af Green Keys 20 års jubilæum.

Børn fra Granly Børnehave startede jubilæet med at synge fødselsdag- og Grønt Flag sang. Herefter bød hotelchef fra Vejlsøhus gæsterne velkommen og fortalte om stedets miljøarbejde med etablering af bl.a. LED-lys, systemer til varme- og energi kontrol.

Daværende miljøminister Lone Dybkjær og første formand for Green Key (Den Grønne Nøgle) fortalte om lanceringen af ordningen i Danmark i 1994 med HORESTA, Friluftsrådet og Turismens Fællesråd. Hun sammenlignede arbejdet i Green Key med de generelle tendenser i miljøbevægelsen og understregede at etableringen krævede en stor indsats og megen tålmodighed.

Jan Eriksen, formand for Foundation for Environmental Education (FEE), talte om det internationale arbejde og hvordan ordningen blev et af FEE´s programmer i 2002. Han nævnte, at Green Key er det stærkest stigende og nok også mest udbredte miljømærke for turisme med mere end 2.200 virksomheder i 45 lande.

Katja Østergaard, administrerende direktør for HORESTA, takkede de personer, som har været med til at etablere og udbrede Green Key, og hun understregede vigtigheden af at arbejde med et internationalt certificeringssystem for at turister kan genkende og have tillid til mærket. Derfor vil der blive bakket op om Green Key i det europæiske arbejde.  

Borgmester i Silkeborg Kommune Steen Vindum kvitterede for Vejlsøhus og Ferskvandscentrets miljøindsats og gav et indblik i kommunens miljø- og klimaarbejde.  Han fremhævede turismens vigtighed for kommunen, og at kommunen er attraktiv med mange skove, rene søer og Gudenåen.