happynewyear2020

Turistorganisationer og minister har fokus på bæredygtig turisme i nytårsklummer

Standby har bragt nytårsklummer fra en række turistorganisationers direktører, og deres fokus er alle på bæredygtig turisme. Erhvervsministeren er enig.

Mens HORESTA´s formand Jens Zimmer Christensen skriver  at ”2019 handlede om klimaansvar – 2020 handler om klimahandling

Så stemmer de andre turistorganisationer i. 

Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen skriver at 2020’erne kan blive bæredygtighedens årti og fortsætter:  

Danmark har i dag i væsentlig grad en bæredygtig turisme. Vores gæster kommer som oftest fra nærmarkeder, og virksomhederne i Danmark er langt fremme indenfor energieffektivitet, bæredygtig produktion, reduktion af madspild og affald.

Miljø- og klimaaftrykket fra de gæster, der besøger os, er mindre end de fleste steder i verden. Men vi hviler ikke på laurbærrene.

Griber vi det rigtigt an, så håber jeg, at 2020’erne i tilbageblik vil ses som bæredygtighedens årti.

Læs hele klummen i Standby...

Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening stemmer i:

Og særligt de seneste år har miljø- og bæredygtighedsdagsordenen fyldt meget. 

Skal vi blive ved med at tilbyde en merværdi, mener vi i Danmarks Rejsebureau Forening, at 2020’erne bliver årtiet, hvor bæredygtighed og ansvarlighed skal integreres i erhvervets produkt.

Rejsende skal være sikre på, at de hos rejsebureauet også køber sig til en oplevelse, der ikke sker på bekostning af hverken lokalbefolkning, dyrelivet eller miljøet. Dér kan bureauernes erfaring og relation til destinationerne bidrage med en indsigt, som danskerne vil have svært ved at søge sig frem til online.

Vi ser allerede nu stærke strømninger blandt rejsende i forhold til især dyrevelfærd.

I det nye årti vil disse strømninger uden tvivl blive stærkere og stærkere, også når det gælder lokale befolkningers ve og vel samt natur og miljø.

Vi kan ikke stoppe med at rejse – og det skal vi heller ikke, men vi må ikke lukke øjnene for turismens miljøbelastning. Derfor skal vi i 2020’erne sikre, at de danske rejsebureauer er en del af løsningen på miljøproblemet.

Læs hele klummen i Standby...

VisitDenmarks direktør Jan Olsen er enig, da han mener at turismen skal mindske miljøpåvirkning. 

Der er lige nu en del fokus på turismens miljøpåvirkning. Og der da ingen tvivl om, at turismen skal gøre, hvad den kan for mindske miljøpåvirkningen. Det er vi opmærksomme på.

I en ny analyse har VisitDenmark spurgt 6.741 mennesker i Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien om deres holdning til bæredygtig turisme. En af konklusionerne er, at Danmark opfattes som ”et grønt land” og med styrkepositioner inden for rent vand og ingen skrald.

Det er et fremragende afsæt for, at danske virksomheder og destinationer skruer yderligere op for arbejdet med bæredygtighed.

For selv om analysen om bæredygtig turisme viser, at kun mellem fire og ni procent af turisterne har bæredygtighed og grønne løsninger som et egentligt rejsemotiv, siger mellem 20-40 procent, at bæredygtighed får betydning for deres næste valg af rejse.

Bæredygtighed er altså i høj grad en del af turisternes mindset. Og med det globale fokus, der er på klima i disse år, bliver det givetvis ikke mindre i fremtiden. Det skal vi i erhvervet og rundt omkring på de danske destinationer udnytte ved at være ambitiøse på det bæredygtige område.

Erhvervet er godt i gang allerede, og der findes utallige eksempler på, hvordan virksomhederne i stigende grad får strøm fra vindmøller, reducerer madspild, genanvender affald mv.

Vi har allerede taget de første vigtige skridt, og vi har turisterne med os. De vil den bæredygtige turisme, og de opfatter i høj grad Danmark som en grøn og bæredygtig destination. Vi kan næppe bede om et bedre udgangspunkt for, at vi i Danmark kan sikre en turisme, vi kan leve af og leve med.

Læs hele klummen i Standby...

 Katia K. Østergaard, administrerende direktør HORESTA skriver: også at vi har et ansvar: 

Ansvar for vores gæster, vores medarbejdere og hele vores omverden. Et ansvar vi skal være os meget bevidst, ikke mindst i en tid, hvor klima og FN’s Verdensmål er på alles læber og hvor der i stigende grad er fokus på, i hvilket omfang turismen slider på sine omgivelser.

Med et afsæt i troen på, at vækst og profit kan gå hånd i hånd med samfundsansvar og bæredygtighed, skal vi finde derfor nye veje til styrket forretning, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med bedre service, innovative gæsteoplevelser og øget bundlinje.

Derudover har HORESTA netop lanceret en ambitiøs klima- og bæredygtighedsstrategi, som nu skal implementeres som led i vores deltagelse i regeringens klimapartnerskaber.

Læs hele klummen i Standby

Erhvervsminister Simon Kollerup slutter af med opbakning til dette:
Regeringens ambition med den nye strategi er, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer. Det handler om klima og grønne løsninger – om at udvikle turismen på en måde, der er i pagt med naturen.

Men det handler lige så meget om social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Om at tage ansvar for, at turismen udvikles på en måde, der harmonerer godt med de lokalmiljøer, hvor turisterne færdes. Og om at skabe arbejdspladser så turismen bidrager til en stærk dansk økonomi og dermed vores velfærd.

...

Væksten i dansk turisme må og skal derfor være bæredygtig fremover. Både fordi vi kan se, at for eksempel miljøvenlige og bæredygtige hensyn kommer til at betyde mere og mere for turisterne i fremtiden, og fordi konkurrencen om gæsterne allerede er hård.

Bæredygtighed bliver formentlig et parameter, som turisterne simpelthen bare forventer er på plads. Samtidig kan vi se, at folk der interesserer sig for bæredygtighed i højere grad anser Danmark som et attraktivt land at holde ferie i. Den mulighed skal vi da gribe og bruge til at vise den måde, vi har indrettet os som samfund.

Læs hele klummen i Standby