Søg 1,5 mio. kr. til grøn omstilling og tilpasning

Omstillingspuljen på 100 mio. giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen fx i en grønnere retning i lyset af Covid-19-krisen .

Kan virksomhedens drift tilpasses eller justeres yderligere til forbrugernes nye ønsker og behov fx indenfor grøn omstilling?

Hvis svaret er ’ja’, har regeringen og en række øvrige partier i slutningen af august afsat 100 mio. kr. til virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet, der er ramt af COVID-19. 

Midlerne kan fx gives til tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.

Udmøntningen sker via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og det er Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervshus Midtjylland, der modtager og behandler ansøgningerne. Parterne har tidligere oplyst, at midlerne blandt andet kan gå til indkøb af udstyr, omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, eller til at opkvalificere virksomhedens ansatte. Der kan ansøges om op til 1,5 mio. pr. virksomhed.

Læs mere...