nyhavn

Bæredygtig vækst i dansk turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til en pulje på 54 mio. kr. målrettet lokale og tværgående turismeprojekter. Projekterne skal understøtte visionen i den nye nationale turismestrategi om økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig vækst i turismebranchen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte en bæredygtig vækst i dansk turisme, der skal fastholde dansk turisme på vækstsporet via et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt turismeerhverv. Bestyrelsen åbner derfor for ansøgninger til en pulje på 54 mio. kr., der er målrettet lokale og tværgående turismeprojekter.

 Dorte Krak, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group:

”Bæredygtighed rækker videre end miljø- og klimahensyn, og det skal vi have blik for, når vi udvikler fremtidens turisme. Turisterne og destinationerne efterspørger det allerede selv, og på den måde ser vi, at hele turismebranchen faktisk drager stor fordel af, at vi sætter bæredygtighed og hensyntagen til nærmiljøet på dagsordenen i vores turismeudvikling.”

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat 54 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til lokale og tværgående turismeprojekter i 2023:

  • 43,1 mio. kr. kan alene søges af tværkommunale destinationsselskaber.
  • 10,8 mio. kr. kan søges af andre turismefremmeaktører til lokale og tværgående projekter, herunder til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. februar 2023. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger den 18. april 2023, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Læs mere om turismeindsatsen