For at få tildelt Green Key skal der indsendes en ansøgning med relevant dokumentation fra den pågældende virksomhed. Herefter besøger en konsulent stedet for at sikre sig, at virksomheden lever op til kravene. Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads indstilles ansøgningen til godkendelse hos en Jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles Green Key.

Læs mere om ansøgningsprocessen…