Sekretariatet udsender løbende materiale, som rådgiver og inspirerer Green Key virksomhederne til at gøre endnu mere og holder derved miljøgryden i gang.

Der gås i dybden med vejledning, cases, beregningseksempler etc. for de enkelte områder, såsom belysning, vand, affald, personaleuddannelse, miljøvenligt mad etc. Det gør det nemmere for virksomhederne at komme videre med miljøarbejdet.