COLOURBOX30149032applicationprocess.jpg

SKI-udbud fremmer flere miljømærkede møde- og konferencesteder

Statens indkøb er med kommende SKI-aftale driver for flere miljømærkede hotel og konferencesteder.

Mange hotel- og konferencesteder har i løbet af efteråret haft travlt med at arbejde mod et miljømærke. Samtidig har Green Key sekretariatet kørt land og rige rundt for at besøge hotel- og konferencesteder og brugt mange af døgnets timer på at behandle og indstille ansøgninger til miljømærket.

Green Key i udbudsmateriale

Årsagen er, at miljø og bæredygtighed nu vægter endnu højre i aftalen med staten og kommunerne.

I udbudsmaterialet står:

I forbindelse med udbuddet af 16.07 har SKI tillagt det positiv værdi under evaluering af parameteret "kvalitet", hvis tilbudsgiverne har opnået det nordiske miljømærke Svanen eller Green Key-certificering. Leverandører, der har en af de miljøstandarder, har altså opnået en mere fordelagtig evaluering end konkurrenter, der ikke efterlever de samme miljøkriterier. Det sikrer et bredt felt af leverandører på rammeaftalen, der arbejder ambitiøst med bæredygtighed og samfundsansvarlighed.

Samtidig er mange bæredygtighedsspørgsmål inspireret af eller taget fra Green Keys ansøgningsskema.

Yderligere er hotel- og konferencesteder forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

Om statens udbud

Når staten, kommunerne og institutioner under staten booker møder og konferencer sker det i tråd med en aftale, som Staten & Kommunernes Indkøbsservice (SKI) vedtager. Er man ikke på aftalen, vil det derfor være meget vanskeligt at opnå denne type kunder i virksomheden.

Læs om udbuddet...

Fristen for at søge om at indgå i aftalen fra januar 2021 var den 27. november.

Læs også: Bæredygtighed skaffer Comwell statsaftale