Diplomogskilt

Green Key strammer kriterierne fra 2022

Green Key har vedtaget en markant stramning af kriterierne, som træder i kraft fra 2022. Turismens internationale miljømærke er ambitiøs på både udbredelse og krav, og hæver baren for at være med i Green Key hvert 5. år.

Siden Green Key startede i Danmark for over 25 år siden har ordningen holdt sig aktuelt ved løbende at forbedre sig og hæve barren for at være med. I de senere år har der været større stramninger af kriterierne cirka hvert 5 år. Næste stramning sker henover 2022.

Internationale kriterier med national tilpasning

Kriterierne vedtages internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne yderligere i forhold de internationale krav. Danmark er et foregangsland for bæredygtig turisme og Green Key, og derfor har den danske Jury godkendt de strammeste kriterier blandt Green Key landene.

Processen for udviklingen af kriterierne

For omkring to år siden startede processen med at forberede de reviderede kriterier. I den første lange periode har alle lande med Green Key haft flere muligheder for at påvirke kriterierne. Herefter har der været en proces med godkendelse hos GSTC og tilpasning til danske forhold inspireret af danske hotellers mange gode initiativer.

Hvad er nyt?

Der er tilføjet en række obligatoriske og mange nye point kriterier, men også slettet nogle, da lovgivningen har ændret sig. Samtidig er der strammet på nogle af de eksisterende kriterier og været en sproglig forbedring af andre.
Juryen har besluttet, at pointgrænsen for at få tildelt Green Key sættes op fra 30 til 40 %. 

Du kan se en opsamling af de vigtigste ændringer her...

Og se det samlede reviderede kriteriesæt her…

Læs også: Fokus på CO2-beregninger og -forbedringerHjælp til arbejdet med kriterierne?

Alle eksisterende og kommende Green Key mærkede virksomheder vil modtage hjælp i forhold til arbejde med de reviderede kriterier.

  • Webinarer: Der afholdes flere webinarer, der fortæller om ændringerne og om hvordan kriterierne opfyldes. Se nedenfor.
  • Guide: Der udarbejdes guides til de enkelte større områder fx vand, rengøring, CSR etc. Der er allerede udarbejdet en ny guide i forhold til CO2-beregninger, og der findes ældre guides som opdateres og forbedres.
  • Månedlige råd: Hver måned i en periode vil medlemmer modtage en rådgivningsmail for de enkelte områder som vand, rengøring, CSR etc. med fokus på hjælp og gode eksempler.
  • Rådgivningsbesøg: I forbindelse med de løbende Green Key konsulentbesøg, vil der være fokus på ændringerne.

Indberetning af kriterierne
Hele 2022 bliver et overgangsår, hvor Green Key virksomhederne kan arbejde med kriterierne og indberette opfyldelsen til sekretariatet.

Virksomhederne med Green Key får besked om, hvordan de indberetter. Sekretariatet gør det så nemt som muligt at indberette de reviderede kriterier i forbindelse med årsskiftet 2021/2022 og året efter, hvor der vil være mindre fokus på indberetning af de øvrige kriterier, som dog fortsat skal være opfyldt.