Hotel1

Hjælp til at blive miljøcertificeret med fx Green Key

Nu er der hjælp at hente hos Wonderful Copenhagen, som inviterer til en række individuelle forløb, hvor interesserede turismevirksomheder kan få hjælp til at nå hele vejen i mål med at opnå en certificering.

Bæredygtighed er både et parameter i den internationale konkurrence og et vigtigt element i genopretningen af hovedstadens turisme. Derfor er det en strategisk prioritet for Wonderful Copenhagen at bidrage til, at flere virksomheder i hovedstadens turismeerhverv får en relevant bæredygtighedscertificering.

Nu inviterer vi til en række individuelle forløb, hvor interesserede turismevirksomheder kan få hjælp til at nå hele vejen i mål med at opnå en certificering. Som led i forløbet vil der være ressourcer afsat til hele processen frem mod en certificering, inkl. skræddersyet rådgivning.

Ansøg allerede nu!

Der er åbent for ansøgninger nu, og ansøgninger behandles løbende.

Hvem kan søge?

Det kan alle virksomheder, der arbejder med turisme i hovedstaden. Det vil fx sige, hoteller, eventbureauer, restauranter, venues, transportaktører etc.

Hvordan kan man søge?

Skriv en mail til certificering@woco.dk og beskriv kort jeres virksomhed og jeres interesse for certificering, hvorefter vi følger op med hver enkelt virksomhed med et afklaringsmøde, hvor det fastlægges, om der etableres et forløb. Husk derfor at angive relevant telefonnummer i mailen.

Hvilke certificeringer kan man få hjælp til?

Det afhænger helt af den konkrete virksomhed. Det skal dog være en certificering, der er knyttet til bæredygtighed, miljøledelse eller lignende, der er verificeret af 3. part, og der dækker din virksomheds drift. Hvis du allerede ved, hvilken certificeringsordning, der er relevant for din virksomhed, kan du skrive det i din mail til os. Hvis du ikke ved det, finder vi ud af det sammen ifm. afklaringsmødet.

Hvad kræver det af mig og min virksomhed?

Det kræver først og fremmest, at du er motiveret for at arbejde systematisk med bæredygtighed i din virksomhed og er interesseret i at få en certificering.

Mere praktisk kræver det, at du kan sætte tid af til et rådgivningsforløb. Hvor meget tid vil variere fra virksomhed til virksomhed. Desuden kræver det, at I har et dansk CVR-nummer og leve op til statsstøttereglerne om ikke at have modtaget mere end 200.000 € i offentlig støtte inden for de seneste 3 regnskabsår.

Certificeringsindsatsen er en del af projektet Sustainable Choice CPH, der har en bred kreds af partnere bag, og som er forankret i Wonderful Copenhagen. Certificeringsindsatsen eksekveres i samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, Danmarks Restauranter og Caféer og HORESTA. Sustainable Choice CPH er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.