img9

HORESTA høringssvar om nye Svanekriterier

HORESTA er blevet bedt om at kommentere de nye svanekriterier. Se hvad HORESTA mener...

HORESTA er blevet bedt om at kommentere de nye svanekriterier, som træder i kraft i 2014. Her er de overordnede kommentarer:

  • Svanen og Blomsten bør nærme sig hinanden, da de administreres af samme virksomhed.
  • HORESTA er glad for, at konferencedelen også er kommet ind under mærkningen.
  • Der er stor ros til opgarderingen af maddelen, hvor der bl.a. fokuseres på truede fisk- og krebsearter.
  • HORESTA er ikke begejstret for, at der stilles entydige krav om, at miljømærkede produkter kun må være mærket med Svanen eller Blomsten. Andre anerkendte mærker må også kunne bruges.
  • RPS-analysen i rapporten har nogenlunde fundet frem til de rette indsatsområder på trods af manglende målrettet livscyklusanalyse (LCA) på et eller flere konkrete hoteller.
  • I baggrundsrapporten fremgår det, at miljøkravene har fokus på driften af virksomheden og ikke bygningerne. Alligevel opsættes en grænseværdi for energiforbruget, hvilket kan udelukke nogle virksomheder, som ikke ejer bygningen eller hvis den er fredet.
  • HORESTA mener trods forenklingen af beregningsmetoderne, at ordningen fortsat er svær gennemskuelig og foreslår af hensyn til deltagere og gæsterne en mere simpel beregningsform.

Læs hele høringssvaret...