img7

Vækst med grøn og bæredygtig turisme

HORESTA har udgivet et idekatalog for hvordan der opnås vækst via grøn og bæredygtig turisme.

Vækstrådet er kommet med bud på, hvordan der skabes vækst i turismen. Da regeringen har fokus på grøn vækst supplerer HORESTA med et idekatalog for hvordan der opnås vækst via grøn og bæredygtig turisme.

Her er forslagene:

  1. Der bør udarbejdes en samlet strategi for den grønne turisme i Danmark og Danmark som grøn destination.
  2. Den danske turistbranche bør indføre grønne destinationer i en ny og bedre version
  3. Danmark bør i EU regi støtte og sikre rammer for miljøprodukter og – mærker samt anprisning heraf.
  4. Danmark bør udnytte turistbranchens forspring på miljøområdet til at tiltrække endnu flere erhvervsturister.
  5. Danmark bør have en samlet og koordineret indgangsportal til grøn turisme som underside af en samlet turisthjemmeside .
  6. Staten og offentlige virksomheder bør i forbindelse med indkøb i højere grad gå foran ved at belønne og vægte kvalitet og bæredygtighed frem for pris.
  7. Det skal gøres nemt for turisterne at vælge de grønne tilbud fx via grønne pakker.
  8. Det skal gøres endnu nemmere for turisterne at benytte miljøvenlig transport.
  9. Danmark bør rejse flere midler til en øget markedsføring af den grønne profil bl.a. i form af flere offentlige midler og via erhvervspartnerskaber.

Læs uddybning af forslagene i idekataloget...