Img3

Grøn turisme - reason to go eller nice to have

Under Tendenser i ”Resultater og retning 2012-2013” skriver VisitDenmark, at den øgede globalisering sætter fokus på klimaforandringer og bæredygtighed – også i turismen.

Under Tendenser i ”Resultater og retning 2012-2013” skriver VisitDenmark, at den øgede globalisering sætter fokus på klimaforandringer og bæredygtighed – også i turismen.

I Danmark er miljøvenlighed et rejsemotiv for knap halvdelen af alle udenlandske ferieturister. Det er dog uklart, i hvilken udstrækning det påvirker deres valg af destination. På mødemarkedet er miljøvenlighed og bæredygtighed dog en konkurrenceparameter, fordi mange virksomheder i dag har en grøn profil og også forventer det af sine leverandører. Her står Danmark stærkt, og det skal vi udnytte i markedsføringen af Danmark som mødedestination.

Ifølge VisitDenmarks ”Brandmåling 2013” forbinder turisterne Danmark med ”rent og frisk luft” på 1. pladsen og ”miljøvenlig destination” på 10. pladsen foran blandt andet ”kunst og kultur” og ”design og arkitektur”.

Læs mere på: www.visitdenmark.dk/da/danmark/visitdenmark-om-os