Direktør Berit Leth fra KolleKolle udpeget som nyt medlem af Green Key internationale styregruppe

Berit Leth erstatter Torben Kaas, som var med til at udvikle Green Key, da han var i HORESTA for over 20 år siden og som har bidraget til arbejdet via sin bestyrelsespost i Friluftsrådet.

Green Keys internationale styregruppe (ISC) er en slags bestyrelse for Green Key, hvor ejerne HORESTA har to pladser, mens FEE, der står for Green Keys internationale arbejde, har tilsvarende pladser.

HORESTA er dermed repræsenteret i styregruppen med Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør i HORESTA og nu Berit Leth fra KolleKolle.

Om Berit Leth og KolleKolle

KolleKolle har været med i Green Key siden 1996 - også da det hed Den Grønne Nøgle - hvilket er to år efter ordningens start, og Berit Leth har været med længe.

Hun er en af hverdagen grønne helte, som gør en masse, men ikke råber så højt om det. Hun har længe været stor fortaler for Green Key og arbejder fortsat meget motiveret med ordningen.

På billedet ses Berit Leth ved KolleKolles grønne hjørne under et internationalt kontrolbesøg

Et af hendes og KolleKolles seneste gode tiltag er et mærkat til genbrug af kopper og glas ved konferencer:

Stor indsats fra Torben Kaas

Berit Leth erstatter Torben Kaas, som over 10 år har siddet i den internationale styregruppe på mandat fra ejerne med HORESTA i spidsen. Torben Kaas var tidligere miljøchef i HORESTA og var med til at udvikle og sprede mærket da det hed Den Grønne Nøgle.

Han har siddet i styregruppen i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, som var en af stifterne af Den Grønne Nøgle og som har været primus motor i at få ordningen skubbet ud internationalt.

Ved sidste Friluftsrådets generalforsamling trådte Torben Kaas ud af bestyrelsen og har dermed også forladt Green Keys internationale styregruppe.